zlato.cz zlato.cz - zlato.cz Website value evaluation

zlato.czWebsite Profile

Title: zlato.cz Website value evaluation
Keywords:
Description:Zlato.cz - první ?esky portál o investici do zlata. Nákup zlata, spo?ení do zlata, zpravodajství, fakta, tipy a triky... V?e o zlatu na jedné adrese.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

zlato.cz Information

Website / Domain:zlato.cz
Website IP Address:88.86.101.49
Domain DNS Server:ns4.gransy.com,ns5.gransy.com,ns3.gransy.com,ns2.gransy.com,ns.gransy.com

zlato.cz ranks

Alexa Rank:5623946
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zlato.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,800
Daily Revenue:$10
Monthly Revenue:$312
Yearly Revenue:$$3,800
Daily Unique Visitors:958
Monthly Unique Visitors:28,740
Yearly Unique Visitors:349,670

zlato.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 23 Oct 2018 02:01:14 GMT

zlato.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

zlato.cz Similar Website

Domain WebSite Title
zlate-slitky.cz Mince, Slitky, Zlato, Investi?ní Zlato, Zlaté slitky, Zlaté mince. Koupíte na Zlaté Slitky cz...
izlato24.cz Online zlatnictví, zlaté ?perky levně, zlato | iZlato24.cz
investicnizlato.cz Investi?ní zlato cz | Prodej, vykup a transparentní spo?ení do zlata
kredum.cz Vyroba ?perk? damasteel, nerez, titan, zlato, st?íbro, mokume gane, KREDUM CZ s.r.o. - Vyroba hand...
originalni-sperk.cz Vyroba ?perk? damasteel, nerez, titan, zlato, st?íbro, mokume gane, KREDUM CZ s.r.o. - Vyroba hand...
nausnice-prsteny-zlato-stribro.cz náu?nice prsteny swarovski snubní bílé zlato zásnubní st?íbro dětské cz
brdskezlato.com Brdske zlato
zlato-bg.com Zlato-bg
zelenozlato.rs Zeleno zlato
zlato-centrum.cz Zlato centrum
zlato-investicni.cz zlato-investicni.cz
zlato-mineraly.cz ZLATO-MINERáLY
investicijskozlato.com INVESTICIJSKO ZLATO | ulaganje u zlato, kupnja zlata, investiranje u zlato
zlatosrebro.net Nalo?beno srebro in zlato | ZLATO IN SREBRO
au-zlato.sk Investi?né zlato a striebro Au-Zlato
investicne-zlato.eu Investi?né Zlato | Blog Investi?né Zlato
nalozbeno-zlato.info Nalo?beno zlato - Gold / Zlato simbol obilja ...
zlatoceny.cz Zlato - aktuální cena zlata, investi?ní zlato
borgun.cz CZ

zlato.cz Alexa Rank History Chart

zlato.cz aleax

zlato.cz Html To Plain Text

Zlato.cz Zlato (oz) / USD 1 259,42 0,60 % Zlato (oz) / CZK 31 571,71 0,85 % EUR / USD 1,06 0,43 % USD / CZK 25,07 0,25 % Jistota ve vlastních rukou PROJEKT ZLATO.czKDO JSMEANTI ROBIN HOODFAKTAVIDEA A ROZHOVORYD?VODY K ZAMY?LENíNA?E VYHODYNáKUP ZLATA E-SHOP Deutsche Bank navy?ila kapitál o osm miliard eur Největ?í německá banka Deutsche Bank dnes dokon?ila navy?ení kapitálu o osm miliard eur (213 miliard K?), jím? chce financovat svou reorganizaci. Banka tak uzav?ela ji? ?tvrté navy?ení kapitálu od roku 2010. Spole?nost bude novymi penězi financovat svou strategickou reorganizaci, která jí má dopomoci k o?ivení ze dvou let ztrát a problém? a umo?nit jí nové investice. 7.4.2017, 15:00 Archiv citát? CITáT MěSíCE "“Amaté?i" dobyvají svět, proto?e ho “experti” zni?ili." Beppe Grillo, 2016 Komik a p?edseda Hnutí pěti hvězd & zastánce ITALEXITu ?éf Samsung Group byl obviněn ze zpronevěry a k?ivého svědectví Dědic skupiny Samsung Group I ?e-jong byl dnes p?ed soudem obviněn ze zpronevěry, úplatká?ství, k?ivého svědectví a dal?ích ?in?, informovala agentura AP. Podle ?alobc? sehrál klí?ovou roli v korup?ním skandálu, ktery vedl k sesazení byvalé jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje. ?éf největ?í jihokorejské korporace obvinění popírá. 7.4.2017, 14:00 Konec intervencí, co bude dál? S ukon?ením devizovych intervencí ?eské národní banky (?NB) se stále víc ekonomickych server? za?íná zabyvat tím, co se dál bude dít s ?eskou korunou. Od roku 2013 a? do leto?ního dubna centrální banka brzdila korunu ve zhodnocování. S rostoucí inflací v?ak d?vody ke znehodnocování koruny pominuly. Ve ?tvrtek odpoledne koruna posílila na 26,62 K? za euro, co? je o 1,6 procenta. V závěru b?ezna stálo euro kolem 27,10 koruny. 7.4.2017, 11:00 Posílení koruny zlevnilo cenu zlata v korunách Bankovní rada ?eské národní banky (?NB) v?era ukon?ila re?im devizovych intervencí. Během odpoledne koruna zpevnila a? na 26,56 K?/EUR. Posílení koruny tak zlevnilo cenu zlata v korunách, dále by mohly zlevnit elektronika i zájezdy. Konec intervencí té? zp?sobil r?st vynos? ?eskych dluhopis?. 7.4.2017, 06:00 Reuters: Ru?tí vy?et?ovatelé se zajímají o transakce firmy Alrosa Ruská tajná slu?ba FSB za?ala vy?et?ovat spole?nost Alrosa, která je klí?ovym světovym tě?a?em diamant?. V?era prohledala její moskevské kancelá?e. Vy?et?ování podle zdroj? agentury Reuters souvisí s prodejem vedlej?ích aktiv této firmy mezi lety 2011 a 2013. 7.4.2017, 05:00 ?NB ukon?ila intervence, koruna m??e posílit pod 27 K?/EUR Bankovní rada ?eské národní banky dnes s okam?itou platností ukon?ila re?im devizovych intervencí. Informoval o tom mluv?í centrální banky Marek Zeman. ?NB tak nebude bránit posílení koruny pod hranici 27 korun za euro. Banka ale zároveň ji? d?íve upozornila, ?e bude p?ipravena p?ípadné nadměrné vykyvy kurzu koruny po ukon?ení závazku zmírňovat svymi nástroji. 6.4.2017, 14:00 The Economist: V Praze je blaze, v Singapuru nejdrá? Vyzkumny tym tydeníku The Economist sestavil ?eb?í?ek měst podle ?ivotních náklad?. Pr?zkum, ktery srovnává ceny 160 druh? zbo?í a slu?eb ve 133 městech po celé planetě je primárně pou?íván mana?ery lidskych zdroj? pro vypo?et platovych podmínek pro pracovníky firem s místem pobytu mimo USA. 6.4.2017, 11:00 Meryll Lynch modernizovala zlatou prognózu: 1400 dolar? za unci! Na svém b?eznovém zasedání zvy?ila americká centrální banka (Fed) úrokové sazby o 0,25 %. Stalo se tak od roku 2006 teprve pot?etí. Nicméně, v podivné posloupnosti událostí. Fed se toti? nezachoval jako dravy jest?áb, ale spí? jako mírumilovná holubice. Alespoň tak to vnímají trhy. A d?vod? Nejvy??í inflace od roku 2012. Britské finan?ní domy zahájily stěhování do Evropy Sou?asně s oficiálním oznámením britské premiérky Theresy Mayové o vystoupení své země z Evropské unie oznámila ostrovní poji??ovna Lloyd’s of London p?esun ?ásti aktivit z Londyna do Bruselu. Dal?í finan?ní instituce v?ak budou brzy následovat. Mít zlato v rezervách, nebo ne? ?eská národní banka (?NB) v letech 1997 a 1998 odprodala vět?inu zlata z devizovych rezerv s od?vodněním, ?e p?i hodnocení likvidity, bezpe?nosti a vynosu p?estalo zlato vyhovovat jejím pot?ebám. ?NB ale nebyla jedinou měnovou autoritou, která se rozhodla změnit sv?j pohled na zlato a jeho úlohu ve správě devizovych rezerv. Objevily se i jiné centrální banky, které mají na zlato jiny názor, ne? vět?ina Evropy. Z těch vyznamnych ekonomik jde o Velkou Británii, Kanadu, Novy Zéland a ?áste?ně i Austrálii, tedy vylu?ně o země Commonwealthu. Dánsko po 183 letech bez dluhu v cizích měnách Dánsko koncem b?ezna zaplatilo svou poslední devizovou p?j?ku v hodnotě 1,5 miliardy dolar? a po 183 letech se tak zbavilo jakychkoli závazk? v cizích měnách. Data z dánské centrální banky ukazují, ?e v poslední době vláda splatila v?echny své devizové úvěry a její zadlu?ení v cizích měnách je nyní men?í ne? p?l procenta HDP, co? se naposledy p?ihodilo v roce 1894. Tehdy Dánsko doplatilo sv?j zahrani?ní dluh z roku 1757, kdy si vzalo úvěr v hodnotě p?l milionu rigsdaler? z Německa a Nizozemska. Spu?tění prvního podmo?ského dolu na tě?bu zlata se odkládá Spole?nost Nautilus Minerals je zatím jednou z mála firem na světě, která usiluje o tě?bu nerost? – v?etně zlata – pod mo?skou hladinou. Má tě?ební práva, vyvinula technologii, ale stále chybí zásadní krok – za?ít tě?it. Pro nedostatek financí se v?ak nyní plánovany rozjezd prvního podmo?ského dolu odkládá na za?átek roku 2019. P?ed rokem vypukla daňová kauza Panamské dokumenty Několik p?edních světovych médií za?alo vloni 3. dubna zve?ejňovat dokumenty panamské právní firmy Mossack Fonseca, ze kterych vyplynulo, ?e firma pomáhala svym klient?m co nejefektivněji se vyhnout placení daní ?i legalizovat zisky z nelegální ?innosti. Kdo ur?uje cenu zlata? Londyn nebo New York? Kdo anebo co ur?uje cenu zlata? Papírové burzovní obchody nebo nákupy a prodeje fyzického zlata? Odpově? je pro někoho mo?ná p?ekvapivá. Jsou to papírové obchody. Jen během jednoho roku se v nich zobchoduje desetkrát víc zlata, ne? ho bylo vytě?eno za celou historii lidstva. Skute?ně existující zlato, jeho? bylo podle nejodvá?něj?ích odhad? dosud ve světě vytě?eno asi 175 tisíc tun, nemá s nabídkou a poptávkou na zlatych trzích témě? nic spole?ného. Nová librovka od patnáctiletého studenta Jste ve frontě. To se, by? na pár vte?in, uká?e v?em, kdo si chtějí na webovych stránkách britské Královské mincovny prohlédnout novou jednolibrovou minci. Ta byla uvedena do oběhu 28. b?ezna. Za poslední léta se toti? objevilo tolik fale?nych jednolibrovych mincí, ?e je centrální banka musí stáhnout a nahradit úplně novymi. Librovka se stala natolik problémovou, ?e ka?dá t?icátá v oběhu byla falzifikátem. Naposledy se jednolibrové mince obměnily p?ed víc ne? 30 lety. Bodeho muzeum: Loupe? stokilové zlaté mince Zloději, kte?í se tento tyden p?ed pondělním svítáním vloupali do Bodeho muzea v Berlíně, si odnesli masivní stokilovou zlatou minci v hodnotě 4,5 milionu dolar?. Celá akce trvala 15 minut. Poblí? u nedal...

zlato.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Mon Jun 12 07:55:05 2017
domain: zlato.cz
registrant: MEYRICK
admin-c: MEYRICK
nsset: NSS:GRANSY:3
registrar: REG-GRANSY
registered: 03.08.1998 02:00:00
changed: 06.08.2015 15:47:08
expire: 27.10.2019
contact: MEYRICK
org: MEYRICK s.r.o.
name: Pavel Luke?
address: Bělehradská 858/23
address: Praha 2
address: 120 00
address: CZ
registrar: REG-MOJEID
created: 06.05.2015 15:21:25
changed: 08.05.2015 23:44:21
nsset: NSS:GRANSY:3
nserver: ns.gransy.com
nserver: ns2.gransy.com
nserver: ns3.gransy.com
nserver: ns4.gransy.com
nserver: ns5.gransy.com
tech-c: GRANSY
registrar: REG-GRANSY
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 16.08.2010 00:39:13
contact: GRANSY
org: Gransy s.r.o.
name: Jan Horák
address: Bo?ivojova 878/35
address: Praha 3
address: 130 00
address: CZ
phone: +420.732954549
fax-no: +420.226517341
e-mail: info@gransy.com
registrar: REG-MOJEID
created: 23.08.2004 17:35:00
changed: 20.04.2011 14:22:4


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en